Hafan

  • Mawrth 21, 2013

Croeso i Fy Lle yng Nghymru!

Bydd y wefan hon yn lle canolog ar gyfer grŵp o brosiectau cydgysylltiedig yn ymwneud â chofnodi a dehongli enwau lleoedd yng Nghymru. I ddechrau, bydd yn dwyn ynghyd dair set o gofnodion, sef (1) yr holl enwau o fapiau chwe modfedd i’r filltir yr Arolwg Ordnans a gasglwyd gan brosiect cyfraniad torfol Cymru 1900; (2) cronfa ddata o ffurfiau cynharaf holl enwau aneddiadau hanesyddol Cymru, wedi eu casglu gan dîm yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; (3) yr archif enfawr o ffurfiau enwau lleoedd a gasglwyd gan yr Athro Melville Richards ac a gedwir ym Mhrifysgol Bangor.

Cyn bo hir, bydd yn bosibl chwilio’r holl ddata ar sail geiriau a pheth ohono yn ôl rhyngwyneb mapiau. Y nod hirdymor yw parhau i ychwanegu mwy a mwy at y casgliad, yn fapiau, dogfennau a chasgliadau llafar. Bydd dehongliad, trafodaeth a dadansoddiad yn dilyn. Mae cofnodion o enwau lleoedd yn ffynonellau amhrisiadwy ar gyfer iaith, hanes, tirwedd a chymdeithas yng Nghymru. A bydd i’r data ddefnydd tu hwnt i hynny hefyd: rydym i bob pwrpas yn creu mynegai hanesyddol anferth i gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cofnodion y Comisiwn Brenhinol, ayyb.

Mae angen eich help chi! Prosiect cyfraniad torfol yw Cymru 1900 – dilynwch y ddolen i ddarganfod sut y gallwch chi helpu i gasglu’r data. Dim ond dechrau pethau yw hyn. Rydym yn falch iawn o gydweithio ochr yn ochr â Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, a sefydlwyd yn 2011 gyda’r bwriad o hyrwyddo astudiaethau o enwau lleoedd y wlad a’u diogelu. Ceir disgrifiad o weithgarwch y Gymdeithas dan y tab perthnasol ar y dudalen hon, ac mae prosiectau eraill ar y gweill gan rai o’r partneriaid. Os ydych chi’n ymddiddori yn nhreftadaeth enwau lleoedd Cymru, yna ymunwch â ni, naill ai fel rhan o un o’n prosiectau ni neu ar eich liwt eich hun. Ceir manylion ynglŷn â sut i gyflwyno data dan y tab ‘Cymryd Rhan’. Gallwch wneud hynny fel unigolyn neu fel rhan o brosiect – croesawn y cyfle i gydweithio er mwyn teilwra ffurflen ddata ar gyfer deunydd crai penodol.

Sylwadau ar gau.