Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

  • Mawrth 21, 2013

Mae’r gronfa ddata hon, a gyhoeddir yn hwyrach yn 2013, yn cynnwys y ffurfiau cofnodedig cynharaf ar gyfer y 5,000 o leoedd a restrir yng nghyfrol Melville Richards, Welsh Administrative and Territorial Units (Cardiff: University of Wales Press, 1969). Mae wrthi’n cael ei pharatoi yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, ac rydym yn falch o gydnabod y cymorth a gafwyd gan Humphrey Southall (http://visionofbritain.org.uk/) gyda chronfa ddata a fyddai’n ail-greu dolenni gweinyddol WATU.

Dyma enghraifft o sgrin fewnbynnu yn y gronfa ddata:

Map of Wales

Sylwadau ar gau.