Cymryd Rhan

  • Mawrth 21, 2013

Rydym yn awyddus i gasglu enwau (a sillafiadau) hen a newydd ar gyfer lleoedd bach a mawr ar draws Cymru. Mae rhagor i’w ganfod o hyd, ac mae angen yr holl help y gallwn ei gael! Mae dau o’r prosiectau a ddisgrifir ar y tudalennau hyn – Cymru 1900 a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru – yn galw am wirfoddolwyr yn awr. Rydym hefyd wrthi’n cynllunio ffurflenni mewnbynnu data a fydd yn ymddangos yn fuan ar y wefan ar gyfer y sawl sy’n dymuno cofnodi a chyflwyno enwau o unrhyw ardal neu o unrhyw ddogfen. Byddai’n dda gennym glywed gan unrhyw un sydd â chasgliad sy’n bodoli’n barod ac a fyddai’n fodlon ei rannu – gallwn drafod y dull gorau o wneud hynny.

Cysylltwch â ni ar enwau@llgc.org.uk.

Sylwadau ar gau.