Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

  • Mawrth 21, 2013

Yn ddiweddar (ym Mawrth 2013), mae’r gymdeithas, sy’n anelu at hyrwyddo astudiaethau o enwau lleoedd Cymru yn ogystal â’u diogelu, wedi derbyn £60,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri at brosiect GWARCHOD – Enwau Lleoedd Cymru. Bydd aelodau o’r gymdeithas yn treulio’r ddwy flynedd nesaf yn cyd-drefnu nifer o brosiectau lleol gyda chymunedau ar draws Cymru sy’n casglu ac yn cofnodi enwau ffermydd, caeau, pyllau mewn afonydd, murddunnod a llawer mwy. Cedwir data’r casgliadau hyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru maes o law a gellir dod o hyd iddo drwy’r wefan hon.

Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan y gymdeithas: http://www.cymdeithasenwaulleoeddcymru.org.

Sylwadau ar gau.