Archif Melville Richards

  • Mawrth 21, 2013

Seiliwyd y gronfa ddata hon, sy’n cynnwys dros 300,000 o ffurfiau cofnodedig ar enwau lleoedd yng Nghymru, ar gasgliad cardiau y diweddar Athro Melville Richards (1910–73). Cafodd y casgliad ei ddigido ym Mhrifysgol Bangor rhwng 1994 a 2004 dan nawdd Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru a Bwrdd Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRB); cwblhawyd y gwaith gan brosiect AHRB dan arweinyddiaeth yr Athro Hywel Wyn Owen. Mae’r casgliad yn drysorfa o ffurfiau cyfoes a hanesyddol: gobeithiwn, maes o law, allu cyfuno gwybodaeth o’r Archif gyda chasgliadau eraill cyn belled ag y bo modd, fel y bydd yn bosib chwilio drwy’r cyfan ar unwaith.

Gweler yr archif yma: http://bangor.ac.uk/amr/

Bydd gofyn derbyn telerau’r ‘Cytundeb Defnyddiwr’ cyn gallu defnyddio’r gronfa.

Sylwadau ar gau.